Kategóriák >> Katalógus >> Garancia
Kategóriák

Anyag szerint

Szín szerint

Forma szerint

Mennyezeti lámpák

Garancia
Garancia
A lámpafüzérekre fél év garanciát adunk.
A számla jótállási jegyként is szolgál, külön jótállási jegyet nem adunk.

Cseregarancia
A tartozékokkal együtt, hiánytalanul, eredeti dobozban visszaküldött termékekre érvényes.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a
117/1991. IX.10. sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Elállás joga
Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 48 órán belül a vásárlástól konzekvencia nélkül elállni, amennyiben ezt a szándékát időben, e-mailen, faxon vagy telefonon jelzi az eladó ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költség nem terheli.
A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül, a felmerülő összes költségek megtérítésének terhe mellett, elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
Az eladó kizárólag sérülésmentes, üzemképes, hiánytalan csomagolású, teljesen ép termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A termék, valamint a csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából, illetve a beszerelésből adódó értékcsökkenésből eredő kárának megtérítését. A vevő nem élhet elállási jogával, ha a küldeményt felbontotta.

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg vevőszolgálatunkat a 06 20 7765583 telefonszámon, vagy az info@lumino.hu e-mail címen.
Futóbicikli 2-5 éves gyerekek számára
Szilveszteri cikkek